FOTOGRAFERINGTÄVLINGENS REGLER

 

***THE COMPETITION IS OVER!***

Fotograferingstävlingen Century of Nature Photography in the Barents Area

Fotograferingstävlingen Century of Nature Photography in the Barents Area är en fotograferingstävling med naturen som tema och den arrangeras av Kajanalands förbund. I tävlingen deltar man med fotografier med naturen eller turismen som tema, fotografier som har tagits i Barentsregionen (Norges, Sveriges, Finlands eller Rysslands nordliga områden). Tävlingen är öppen för alla.

I tävlingen delar man ut priser enligt följande:

I. Prisplacering, tretusen (3 000) euro

II. Prisplacering, tvåtusen (2 000) euro

III. Vinnaren i publikomröstningen, tusen (1 000) euro.

Prisbeloppen är skattebelagd inkomst enligt Finlands lagstiftning. Vinnaren ansvarar själv för att hen följer skatteskyldigheterna i sitt eget land. Beloppen är i euro i enlighet med tävlingens lokala valuta. Vinnaren ansvarar för att prisbeloppen löses ut och att de eventuella skatterna betalas.

Tävlingstiden är 11.8.–31.10.2017. Tävlingens jury väljer vinnarna 3.11.2017. Vinnarna offentliggörs 9.11.2017 på seminariet som hålls i Kuhmo-huset. Alla som har anmält sig på förhand har fritt inträde till seminariet. Samtliga vinnare informeras personligen, förutsatt att de i samband deltagandet har lämnat erforderliga kontaktuppgifter.

Fotograferingstävlingens allmänna deltagnings- och tävlingsregler samt tävlingsvillkor:

 1. Deltagande i tävlingen förutsätter att samtliga parter följer reglerna. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren dessa regler.
 2. Tävlingens priser har beskrivits i dessa regler, och några andra priser eller arvoden delas inte ut. Prisbeloppen betalas in på bankkontot som vinnaren har uppgett, inom 2 (två) veckor efter att priset har beviljats.
 3. Arrangören ansvarar inte för eventuell beskattning av vinsten. Samtliga eventuella skattepåföljder på vinsten ligger på vinnarens ansvar, eftersom olika skattepraxis tillämpas i olika länder.
 4.  Tävlingen är öppen för alla. Deltagare från hela världen kan vara med. Tävlingens arrangörer och jury kan inte delta i tävlingen. Yngre än 15-åringar måste ha målsmans samtycke för att kunna delta i tävlingen. Barnets målsman mottar ett minderårigt barns pris, och tar hand om eventuella skattepåföljder.
 5. Man deltar i tävlingen genom att skicka ett foto i JPEG-format till tävlingens webbplats www.discoverbarents.com. Bilden ska till storleken på en sida vara minst 1 600 pixlar, övre gräns eller formkrav finns inte. Bilden måste vara tagen inom Barentsregionen. Vid deltagandet i tävlingen ska deltagaren ange fotograferingsplatsen och -tidpunkten för samtliga bilder.
 6. Antalet bilder som en enskild deltagare skickar är inte begränsat, dvs. man kan skicka in så många bilder man vill. Dock kan endast en av bilderna från samma fotograf vinna pris.
 7. Tävlingsdeltagarna ska alltid använda sitt eget namn i tävlingen. Om någon uppträder med ett annat namn, kan hen förlora sitt pris.
 8. Genom att delta i tävlingen försäkrar att deltagaren att bilden har tagits av hen, och att den inte bryter mot upphovsrätten, varumärken, personlig integritet eller moraliska rättigheter, samt ingen annan part har några krav på bilden.
 9. Genom att delta i tävlingen ger deltagaren rättighet åt tävlingens arrangörer att kopiera, ställa ut, trycka eller använda tävlingsbilderna i vilket format som helst under en period av fem år efter att tävlingen har avslutats. Bilderna kan användas för marknadsföring och gemensam användning i den gemensamma Barentsregionen. Tävlingsbilderna kan för arrangörens del även användas i övrig media (medräknat social media).
 10. Bilderna som har skickats in till tävlingen lagras i ett gemensamt bildgalleri, varifrån vem som helst fritt kan ladda ned bilderna för ovannämnda användningssyften, efter att tävlingen är avslutad. På det villkoret att uppgifter om fotografen och laddningskällan nämns i samband med bilden. Bilder kan laddas ned i olika format genom att man registrerar sig på webbplatsen. Bilder kan laddas ned i fem år efter att tävlingen är avslutad.
 11. Tävlingens arrangör förbehåller sig rätten att publicera fotografens förnamn, efternamn samt hemort och -land i alla sammanhang som relaterar till tävlingen.
 12. Tävlingens arrangör förbehåller sig rätten att redigera och beskära tävlingsbilderna för att anpassa dem till olika förevisningsställen. Oavsett i vilket sammanhang bilden förevisas nämns alltid fotografens namn.
 13. Tävlingens arrangör förbehåller sig rätten att ensidigt bestämma om de inskickade bilderna är lämpliga att publicera i tävlingens bildgalleri. Bilder med upphovsrättsligt tvivelaktigt/våldsamt/pornografiskt eller annat olämpligt innehåll publiceras inte.
 14. Tävlingstiden börjar 11.8.2017 och upphör 31.10.2017 kl. 24:00. Publikomröstningen upphör 3.11.2017 kl. 24:00. Publikomröstningen fungerar med gilla-funktionen, dvs. webbplatsens besökare kan gilla bilden som de tycker om, och samtidigt samlas publikomröstningspoäng för den gillade bilden. Juryn består av aktörer som fotograferingstävlingens partners har valt, juryn väljer de två bästa bilderna 3.11.2017.
 15. Fotograferingstävlingens arrangör är verksam i Kajanaland, där en fotograferingsrelaterad kongress arrangeras i november 2017 och samtidigt publiceras vinnarna. Vinnarnas resekostnader till Kajanaland bekostas enligt de verkliga kostnaderna, dock till högst 1 000 (tusen) euro.
 16. Arrangören förebehåller sig rätten att ändra tävlingens regler vid vilken tidpunkt som helst.